Silikony a tmely

Datum článku: 2.8.2022

Silikony a tmely

Silikony jsou různorodou rodinou speciálních, vysoce výkonných materiálů, které zahrnují reaktivní silany, silikonové kapaliny a silikonové polymery, které jsou široce používány v různých spotřebitelských a průmyslových produktech. Tyto materiály poskytují zásadní výhody v klíčových segmentech naší ekonomiky, včetně zdravotnictví, letectví, osobní péče, elektroniky, dopravy a stavebnictví.

Silikony a tmely

Použití a výhody

Silikony propůjčují výrobkům, ve kterých se používají, řadu výhod, včetně zvýšené pružnosti a odolnosti proti vlhkosti, teplu, chladu a ultrafialovému záření. Silikony lze vyrábět v mnoha formách, včetně pevných látek, kapalin, poloviskózních past, tuků, olejů a pryže.

Stavebnictví a architektura

Silikony jsou klíčem k výstavbě a renovaci komerčních a obytných budov – od výstavby mrakodrapů se skleněnými stěnami až po energeticky účinnou architekturu. V domácnostech se silikonové tmely a tmely používají ke snížení spotřeby energie a zabránění poškození vlhkostí a usazováním bakterií.

Testováno, efektivní, cenově dostupné

Výrobci silikonů dobrovolně podporují testování zdraví a životního prostředí, aby poskytli lepší vědecké znalosti silikonových materiálů používaných ve spotřebitelských a průmyslových aplikacích. Cílem výzkumu je sdělit relevantní výzkumné a bezpečnostní informace regulačním agenturám, zaměstnancům a zákazníkům.

Všestrannost silikonů vyplývá z jejich výkonu a ochranných vlastností. Silikony se používají v některých z nejnamáhavějších a přesto nejcitlivějších aplikací. Přidávají „průmyslovost“ k „síle“ nátěrů, tmelů a spojů v mrakodrapech, mostech, dálnicích a oceánských lodích. Používají se v produktech osobní péče a zdravotní péče, díky nimž jsou pleťové vody, lokální léky a kožní lepidla snadno aplikovatelná a méně dráždivá.

Silikonů a tmelů je široká škála druhů podle toho na co je chceme použít. Mluvíme–li o silikonech pro spárování, které se používají k vytvoření pružné spáry, nejčastěji na styku stěna-stěna nebo stěna-podlaha, tak tyto se v rámci konkrétní značky (výrobce) nejčastěji vyrábějí ve stejných odstínech jako spárovací hmoty, tak aby byly barevně kompatibilní. Silikony můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: sanitární silikony (na acetátové, kyselé bázi), které při vyzrávání vydávají typický octový zápach, a na neutrální silikony, s alkalickým průběhem vyzrávání bez zápachu. Sanitární silikony se používají většinou k vytvoření pružných či dilatačních spár obkladů a dlažeb nebo k utěsnění spáry mezi stěnou a sanitární keramikou apod. Neutrální silikony se používají v případě povrchů a materiálů, které jsou citlivé na kyseliny, jež by je mohly poškodit, např. zrcadla, hliník apod.

Co se týče tmelů (které neoznačujeme jako silikony), i těch se vyrábí mnoho druhů podle způsobu použití. Nejčastěji se setkáte asi s tzv. akrylovými tmely, které jsou přetíratelné, po vytvrzení mají mírně strukturovaný povrch a většinou se používají v případě utěsnění spár kolem stropních sádrokartonů, oken či dveří, kde navazují na vnitřní štuk apod. Dále se můžete setkat s tmely na bázi polyuretanů nebo na bázi hybridních MS polymerů apod. Tyto speciální tmely fungují nejen k vytvoření speciálních, vysoce odolných spár, ale většinou se zároveň používají jako bodové lepidlo.


Živé podlahy Egger Design+