Produkty

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett jsou speciální podlahové krytiny, které splňují specifické požadavky na elektrické vlastnosti podlahových krytin.

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett

Elektrostatické PVC podlahy Tarkett jsou homogenní podlahové krytiny určené do prostorů s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, ve zdravotnictví (RTG pracoviště, operační sály, přípravny atd.), pro výrobu zdvojených podlah.

Antistatické PVC podlahy Tarkett jsou homogenní podlahové krytina určené především pro instalaci do prostorů s požadavkem na antistatické provedení podlahy. Antistatické podlahy vynikají mírnou elektrickou vodivostí a jsou vhodné zejména do míst, kde je nutné zabránit vzniku elektrostatického výboje. Antistatická podlaha nesmí vytvářet elektrostatické napětí na sobě ani na osobách na ní se pohybujících či na součástkách na ní umístěných. Elektrostatický výboj způsobuje nemalé potíže výrobě a skladování, při manipulaci se syntetickými látkami, při indukčním navádění skladovací techniky, poškozuje elektronické součástky, může zapříčinit i vznícení hořlavých a výbušných látek. PVC podlahy jsou vhodné pro pokládku do prostorů, jako jsou počítačové sály, výroba elektroniky, oblast telekomunikací a pod.

Přehled kolekcí Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett:

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Toro SC
Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Toro SC

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Toro SC jsou trvale staticky vodivé homogenní podlahoviny vysoké kvality s povrchem tvrzemým ochrannou vrstvou iQ PUR.

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Granit SD
Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Granit SD

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett iQ Granit SD jsou klasifikované jako výrobek DIF - antistatické podlahy podle normy IEC 61340-4-1.

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett Primo SD
Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett Primo SD

Elektrostatické a antistatické PVC podlahy Tarkett Primo SD jsou jednovrstvé homogenní podlahoviny, které kombinují všechny požadované funkce - akustickou, SD a/nebo Safe. T.

prodávají

Podlahovou krytinu pokládají