Produkty

Dřevovláknitá izolace

Dřevovláknitá izolace je moderní typ ekologického paropropustného materiálu s nízkou tepelnou vodivostí - součinitel tepelné vodivosti je mezi 0,039 a 0,048 W/mK, a s velmi vysokou schopností akumulovat teplo. Jedinečná vlastnost tzv. fázový posun předává naschromážděné teplo teprve po 12 hodinách do interiéru místnosti. Dřevovláknité desky mají mají široké možnosti využití a to především jako tepelná izolace střech, stěn, stropů a podlah.

Dřevovláknité izolace

Dřevovláknitá izolace se vyrábí z dřevní hmoty a také z odpadového dřeva z dřevo-zpracujícího průmyslu. Dřevo se upravuje na jemná vlákna, která jsou za vysoké teploty a tlaku slisována do příslušných rozměrů, bez jakýkoliv přísad. Pojivem je pryskyřice obsažena ve dřevě. Vyrobené dřevovláknité desky jsou velmi pevné, lehčí a díky přírodnímu pryskyřičnému lepidlu mají vysokou propustnost vodních par. Desky mohou absorbovat vodu až do 1/5 své hmotnosti, a o proti některým syntetickým materiálům dýchají a propouštějí vodní páru. Dřevovláknité desky mají dobré tepelně-izolační vlastnosti, jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, chrání konstrukce před vlhkostí a proti houbám. Některé typy desek jsou dokonce odolné vůči stlačení. Dřevovláknitá izolace nemusí být používána pouze ve formě desek, ale dá se použít jako foukaná izolace.

Přehled produktů: