Produkty

Fenolická pěna

Fenolická pěna je izolant s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,002-0,021 W(m.K). Vysoce účinná tepelná izolace je vhodná k zateplení podkroví, teras, stropu, podlah, střechy ale i obvodových stěn. Díky své nízké tloušťce a vynikajícím tepelným vlastnostem nachází fenolická pěna využití v místech kde je nedostatek místa pro minerální vatu či izolaci z polystyrenu.

Fenolická pěna

Fenolická pěna se vyrábí technologií napěněním fenolformaldehydových pryskyřic do bloků, které se řežou na požadované rozměry. Tuhé desky fenolické pěny se opatřují se stran povrchovou textilií, skelným vláknem a nebo aluminiovou folií, která zlepšuje tepelně-technické vlastnosti izolantu. Desky se vyrábí jako jednovrstvé v tl. 30 -140 mm, a nebo jako dvouvrstvé v tl. 160 - 200 mm. Výhodou izolace z fenolické pěny je reakce na oheň třídy C. Nevýhodou v případě návrhu difuzně otevřené skladby obvodové konstrukce může být faktor difúzního odporu μ = 35. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti fenolických desek nacházejí také uplatnění při výstavbě rodinných a bytových pasivních domů.

Přehled produktů: