Produkty

Korková izolace podlah

Korková izolace se vyrábí z přírodního materiálu z kůry korkového dubu ve formě expandované drtě nebo desek, a to bez použití cizích pojiv. Přírodní materiál má jedinečné vlastnosti, díky kterým dokáže snížit hluk, únik tepla a vibrace.

Korková izolace podlah

Korková izolace nachází uplatnění v průmyslu i stavebnictví. Tepelná a zvuková korková izolace se využívá k exteriérovému zateplení fasád, izolování střech, a pod. a k interiérovému izolování hluku a tepla, např. podlah, stropů, a pod.
Přírodní surovina korková kůra se získává z korkového dubu. Struktura a složení korkového pletiva, které obsahuje 89,7 % plynných látek, tj. má nízkou hustotu, jenž neumožňuje vodivost. Struktura má dobrou stlačitelnost a flexibilitu. Korek je antibakteriální a má jedinečné tepelné, zvukové a vibrační vlastnosti.
Korková izolace se vyrábí ve formě expandované drtě nebo desek, a to bez použití cizích pojiv. Technologie výroby spočívá v kombinaci zvýšené teploty a vysokého tlaku, kdy se z korkového granulátu uvolňuje vlastní pryskyřice a dochází ke spojení granulátu do požadovaných rozměrů. Korkové desky se vyrábí v různých tloušťkách a v různé hustotě.  Korek má trvalé technické vlastnosti.

Výhody korkové izolace:
-
 rozměrová stálost – nesmršťuje se (nehrozí vznik tepelných mostů)
- odolnost vůči extrémním povětrnostním vlivům (od –200 do +200 °C)
- odolnost vůči bakteriálním a chemickým vlivům
- paropropustnost – nedochází k akumulaci vodních par (nízký difúzní odpor)
- tvoří zároveň tepelnou i zvukovou izolaci
- všeobecné použití (fasádní, střešní, podlahová izolace atd.)
- dlouhá životnost

Použití korkové izolace:
-
exteriérové zateplení kontaktních a odvětraných fasád budov
- izolování šikmých i rovných střech a teras
- interiérové izolování zvuku a tepla (podlahy, stěny, příčky a stropy)
- izolování výtahů, tepelných a zvukových průmyslových zdrojů
- izolování základu stavby
- vhodná při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů

Přehled produktů: