Produkty

Izolační desky PIR

Izolační desky PIR na bázi polyisokyanurátu se řadí k nejmodernějším a nejúčinnějším izolačním materiálům. Materiál se dobře zpracovává a díky svým vynikajícím tepelně-izolačním a mechanickým vlastnostem jsou izolační desky PIR vhodné do podlahových konstrukcí.

Izolační desky PIR

Tvrdá polyisokianurátová pěna přináší maximální energetické úspory s minimálními nároky na prostor. Materiál PIR má o proti polyuretanové pěně PUR lepší technické parametry. Má vyšší stabilitu rozměrů, vyšší pevnost v tlaku, lepší tepelně-izolační vlastnosti a výrazně lepší odolnost proti ohni, jelikož PIR pěna je samovlažná a neodkapává. Tuhá PIR pěna má z 95 % uzavřenou buněčnou strukturu, je nenasákavá, neabsorbují vzdušnou vlhkost, nepřenáší vodu a nedochází tedy ke vzlínání. Extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti materiálu zajišťuje energetickou úsporu. PIR izolační desky dobře odolávají většině rozpouštědel obsažených v lepidlech, živičných směsích, mořidlech či tmelech. Dlouhodobá životnost společně s výbornou mechanickou pevností jsou důležitými požadavky pro využití ve stavebnictví. Z polyisokianurátové pěny se vyrábí různé typy a formáty desek. V nabídce najdete PUR desky s oboustranně kašírovanou folií, která plní funkci formy. Blokové PUR panely nekašírované, které jsou vyřezávány z velkého kusu materiálu. Může se také aplikovat formou tzv. stříkané izolace přímo na stavbě.

Přehled produktů: