Produkty

Pěnový polyuretan PUR

Pěnový polyuretan PUR je izolant na organické bázi. Plastová hmota i při relativně malých tloušťkách poskytuje vynikající izolační vlastnosti. Tvrdá polyuretanová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou má široké možnosti využití, a to ve formě izolačních desek nebo stříkané izolace.

Pěnový polyuretan PUR

Polyuratanová pěna PURvýborné hydroizolační vlastnosti, má vynikající pevnosti v tlak, má minimální nasákavost, je zdravotně nezávadný, neobsahuje freony ani formaldehyby. Po vakuu je nejlepším izolantem. Izolační materiál PUR má uzavřenou buněčnou strukturu, díky které neabsorbuje vzdušnou vlhkost, nepřenáší vodu a nedochází ke vzlínání. Vynikající tepelně izolační vlastnosti je parametr součinitele tepelné vodivosti λ = 0,03 W/(m.K). Pěna je ideální materiál a má široké možnosti využití. Vyrábí se z ní různé formáty PUR panelů-desek, které jsou vždy oboustranně kašírovány folií, která plní funkci formy. Nebo blokové PUR panely, kdy jsou desky a různé tvary vyřezávány z velkého kusu materiálu. Tyto výroby jsou holé - nekašírované. Své využití nachází přímo na stavbě, kdy se aplikuje formou tzv. stříkané izolace. Široké uplatnění nachází pěnový polyuretan PUR s výjimečnou výhodou minimálních požadavků na prostor převážně ve stavebnictví a to od sklepa, podlahy, přes stěna a strop až po střechu. PUR desky se používají pro tepelnou izolaci podlahy a jsou vhodné pro podlahové topení.

Přehled produktů: