Produkty

Pěnové sklo

Pěnové sklo se řadí mezi izolační materiály. Vyrábí se z recyklovaného skla nebo z běžně používaných surovin ve sklářské výrobě, a to ve formátu desek nebo jako štěrk.

Pěnové sklo

Pěnové sklo úžasné vlastnosti. Uzavřená struktura skleněných dutinek o velikosti 10 až 90 µm dává tzv. pěnosklu velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje okolo 0,038 až 0,06 W/m*K v závislosti na typu. Pevná uzavřená struktura buněk je voděodolná a parotěsná. Sklo není schopné absorbovat vodu, nemění rozměry a je tvarově stálé. Pěnové sklo je nehořlavý materiál, nehoří, v případě požárů nešíří plameny a je velmi obtížně stlačitelné. Pevnost v tlaku se pohybuje mezi 0,5 MPa až po 1,6 MPa i více. Manipulace s tepelně izolačním pěnovým sklem je díky nízké objemové hmotnosti 120–190 kg/m3 velmi jednoduchá. Materiál se jednoduše řeže běžnou ruční pilou. Pěnosklo je biologicky i chemicky odolné, má vysokou odolnost, je 100% recyklovatelné a má dlouhou životnost. Bloky z pěnového skla nacházejí uplatnění především v místech, kde je zapotřebí tepelná izolace s vyšším provozním zatížením a s vyšším namáháním v tlaku.

Přehled produktů: