Produkty

Expandovaný polystyren EPS

Expandovaný pěnový polystyren EPS je osvědčená izolační hmota, která si díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem, nízké váze a lehkému zpracování nabízí široké možnosti uplatnění, a to i v podlahových konstrukcích.

Expandovaný polystyren EPS

K nejdůležitějším vlastnostem pěnového polystyrenu EPS patří nízká tepelná vodivost, a to díky struktuře pěnové hmoty stávající ze 2 % poIystyrenu a 98 % vzduchu. Vzduchové buňky tvaru mnohostěnu mají pouze nepatrnou tepelnou vodivost. Expandovaný pěnový polystyren je stabilní pěnové hmota, u které nedochází k žádným podstatným změnám struktury za teploty mezi 80 °C a -180 °C. Buněčná struktura EPS desek má ve srovnání s jinými izolačními materiály značnou tuhost, která zajišťuje minimální deformace při zatížení. Expandovaný polystyren EPS není vhodný tam, kde jsou vyžadovány vynikající zvukově izolační vlastnosti, které zajišťují útlum kročejového hluku u plovoucích podlah. Zde je naopak zapotřebí nízká dynamická tuhost polystyrenu.

Přehled produktů: