Produkty

Akrylátové podlahy

Akrylátová podlaha byla vyvinuta tak, aby splňovala podmínky při pokládce v nejzatěžovanějších provozech. Hlavní složkou akrylátové podlahy je třísložková akrylátová průmyslová stěrka.

Akrylátové podlahy

Vysoce nadstandardní technické parametry akrylátových podlah umožňují využití při nových podlahových konstrukcích, ale také při sanaci starých podlah, a to na různé typy podkladu. Sanační technologie umožňuje repasovat průmyslové podlahy i s velkými prasklinami, výtluky, trhlinami a výškovými rozměry. Podlahy nachází uplatnění v potravinářských provozech, v garážích, ve skladovacích provozech, ve strojírenském, automobilovém a chemickém průmyslu.

Výhody akrylátových podlah:

  • Mimořádná odolnost
  • Hygienická nezávadnost
  • Bezpečný a bezprašný povrch
  • Vodotěsnost
  • Vysoká otěruvzdornost
  • Vysoká odolnost vůči dynamickému zatížení
  • Minimální citlivost ke klimatickým vlivům
  • Dlouhá životnost
  • Možnost aplikace na vlhký podklad

Přehled akrylátových podlah:

Akrylátové podlahy Techfloor
Akrylátové podlahy Techfloor

Akrylátové podlahy jsou mimořádné odolné, hygienické a mají vysokou otěruvzdornost.

Akrylátové podlahy Betonpodlahy
Akrylátové podlahy Betonpodlahy

Akrylátové podlahy mají vysoce nadstandartní technické paremetry, které umožňují realizací na nové podlahové konstrukce, ale i na sanaci starých podkladů.

Akrylátové podlahy Foukal
Akrylátové podlahy Foukal

Lité akrylátové podlahy jsou voděodolné, bezprašné, hygienické, odolné proti otěru a opotřebování.

prodávají

Podlahovou krytinu pokládají

Videa - praktické ukázky