Produkty

Lité betonové podlahy

Nosnou část průmyslové betonové podlahy tvoří monolitická betonová deska, která bývá nejčastěji vyztužena rozptýlenou výztuží, která se společně s ostatními složkami betonu vmísí do betonové směsi a tím vznikne trojrozměrně vyztužený homogenní materiál.

Betonové podlahy

Průmyslové betonové podlahy musí splňovat náročné provozní podmínky. Proto musí byt navrženy tak, aby odolávaly statickému i dynamickému zatížení. Povrch průmyslové podlahy musí dlouhodobě vykazovat minimální opotřebení. V případě specifických požadavků na povrch bývají betonové podlahy opatřeny nášlapnou vrstvou, která dokáže splnit tyto specifické požadavky.

Dělení podle nášlapné vrstvy betonové podlahy:

Betonové podlahy se vsypem - potěrem

Vyznačují se vysokou životností a vyššími estetickými nároky. Tato moderní technologie zvýšení mechanických vlastnosti zaručuje trvanlivý, hladký a houževnatý povrch s přirozenou nekluzností a zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Podlahy s potěrem jsou vhodné do výrobních a skladovacích prostor, do dílen, velkoobchodů, logických a obchodních center, ale také na hromadná parkoviště a parkovací domy.

Betonové podlahy se vsypem

Jsou takové podlahy, na které se v průběhu tuhnutí rovnoměrně nanese suchá směs na cementové bázi, tzv. vsyp. Kvalita a množství vsypu se řídí požadavky na obrusuvzdornost a barevnost podlahy. Takto upravený povrch je trvanlivý, hladký a pevný, zároveň je přirozeně protiskluzný a má zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Podlahy se vsypem jsou vhodné do dílen, výrobních a skladových provozů, velkoobchodů, do logistických a obchodních center a na parkovací plochy.

Lité betonové podlahy cementové

Vyznačují se nášlapnou povrchovou vrstvou na nosné betonové desce. Tento způsob nachází velké uplatnění při rekonstrukcích povrchů betonových podlah. K vytvoření nášlapné vrstvy se používají speciální syntetické suché směsi, složené z tříděných plniv, speciálních cementů a chemických přísad, které upravují vlastnosti směsi. Výsledkem je bezprašná houževnatá povrchová vrstva s výbornou odolností proti obrusu a vysokou odolností v tlaku, která se dobře udržuje. Lité podlahy jsou vhodné také do obytných prostorů a kanceláří. V tomto případě je nutné povrch natřít vhodným transparentním nátěrem, např. na polyuretanové bázi.

Lité betonové podlahy syntetické

Vyhovují nejnáročnějším fyzikálním, mechanickým i estetickým požadavkůům, které jsou kladeny na finální nášlapnou vrstvu. Syntetické podlahy jsou převážně vícesložkové podlahové systémy na bázi syntetických pryskyřic, které se skládají z tekuté a sypké složky. Jedinečné vlastnosti umožňují aplikaci i jako finální povrch pojízdných střech. Podlahy jsou pružné, vodotěsné, odolné proti působení chemikálií, rozpouštědel a ropných produktů, zároveň se dobře čistí, jsou hygienické, odolávají i agresivním čisticím prostředkům a UV záření. Lité syntetické podlahy jako finální nášlapné vrstvy nacházejí uplatnění v obytných i komerčních prostorách, v potravinářském, farmaceutickém a automobilovém průmyslu, v laboratořích, nemocnicích, dílnách, obchodech, ve výrobních a skladovacích halách, i v logistických a obchodních centrech.


Výhody betonových podlah

 • Rychlost a kvalita pokládky moderními technologiemi
 • Rychlý nárůst pevnosti, vysoká výsledná pevnost a obrusuvzdornost
 • Rovinatost dle DIN 18202
 • Neprašnost
 • Možnost volby stupně obrusuvzdornosti povrchu
 • Odolnost vůči chemikáliím
 • Vysoká trvanlivost
 • Vysoká odolnost vůči ohni
 • Různé možnosti povrchových úprav
 • Dobrá tepelná vodivost
 • Vhodné na podlahová topení
 • Snadné čištění a jednoduchá údržba
 • Nízká cena

Nevýhody betonových podlah:

 • Náročné na přípravu podkladu
 • Chladný a technický pocit z podlahy
 • Viditelnost poškození
 • Náročná renovace
 • Vysoká hmotnost
 • Nevhodné do místností pro děti či seniory (riziko tvrdého pádu)
 • Tepelná vodivost konstrukce staveb se musí pečlivě tepelně izolovat
 • Zvuková vodivost betonu je rovněž vysoká a závisí na hutnosti betonu
 • Objemové změny betonových konstrukcí vznikají při tuhnutí a tvrdnutí betonu, a také při teplotních změnách konstrukcí. Nežádoucí vlivy se odstraňují zhotovením dilatačních spár
 • Rekonstrukce betonových konstrukcí je velmi namáhavá a nákladná kvůli velké pevnosti a tvrdosti betonu

Přehled betonových podlah:

Betonové podlahy Weplast
Betonové podlahy Weplast

Betonová podlaha s dokonale rovným povrchem, nedrolí se, do všech typů objektů, vhodná na podlahové topení.

Betonové podlahy Be-po
Betonové podlahy Be-po

Strojově hlazené betonové podlahy jsou vhodné do obytných i komerčních prostorů. Beton je odolný materiál, neplesniví, a proto je vhodný i pro sklepy a jiné vlhké prostory.

Betonové podlahy Urbánek
Betonové podlahy Urbánek

Betonová podlahy je investice na dlouhá léta, proto musí být kvalitní a přitom může také estetická.

Betonové podlahy HŠBETON
Betonové podlahy HŠBETON

Betonové podlahy jsou známé tisícíletí. Díky moderním technologiím získávají nové vlastnosti a vzhled.

Betonové podlahy Linhart
Betonové podlahy Linhart

Strojně hlazený beton je jednoduchý, kvalitní a nejpoužívanější způsob realizace podlah v rodinných domech a bytových domech.

Betonové podlahy Dareton
Betonové podlahy Dareton

Beton je lehce zpracovatelný až samohustitelný v širokém možnosti využití, a to od základů, přes hustě vyztužené konstrukce stěn, sloupů a stropů, až po betonové podlahy.

Betonové podlahy Zach – Betonové podlahy
Betonové podlahy Zach – Betonové podlahy

Klasické betonové podlahy a strojově hlazený beton jsou díky svým technickým vlastnostem vhodné pro rodinné domy, tak pro velké bytové domy, ale i pro průmyslové stavby.

Betonové podlahy Fosbeton Estrich
Betonové podlahy Fosbeton Estrich

Bezparové betonové podlahy je moderní technologie strojního pokládání a hlazení betonového potěru, jenž zajišťuje zlepšení stropní izolace před kročejovým hlukem.

Betonové podlahy Uhlíř - Betonové podlahy
Betonové podlahy Uhlíř - Betonové podlahy

Betonové průmyslové podlahové konstrukce jsou vhodné pro betonáž základových desek, podlah podzemních garáží, stropních konstrukcí, průmyslových hal, venkovních prostor, mostních konstrukcí, atd..

Betonové podlahy Vibrobeton
Betonové podlahy Vibrobeton

Betonové podlahy tvoří nedílnou součástí většiny pozemních průmyslových staveb, buď jako základní stavební prvek nebo jako finální povrch.

prodávají

Podlahovou krytinu pokládají

Videa - praktické ukázky